Privacyverklaring

Inleiding
Toni’s Barbershop neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met EMAIL ADRES

Wie is Toni’s Barbershop?
Toni’s Barbershop is een freelancer die op verschillende locaties zijn werk uitvoert. Toni’s Barbershop, kantoorhoudende te (7543 ER) Enschede aan de Vlielandlaan 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73027855
Toni’s Barbershop is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Kapstars Toni’s Barbershop de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Toni’s Barbershop jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Toni’s Barbershop persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Toni’s Barbershop voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Toni’s Barbershop worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde